Wiki o reksiu

Beczka - Służy głównie do budowy. Wykorzystana w budowie Teleportek i Wehikułu Czasu. Przed budową leżała przed warsztatem.

Beczułka