Wiki o reksiu

Statek kosmiczny Imperium. Jest to mały myśliwiec. Wygląda jak jajo z kurzymi nórzkami. Pojawia się w RIU oraz RIKWA jako przeciwnik.