Wiki o reksiu

Konie publiczne - Lech, Czech i Rus - możemy ich dosiąść w nieobowiązkowej minigrze - Turnieju rycerskim. Ich imiona nawiązują do legendy o Lechu, Czechu i Rusie.

Lech, Czech i Rus


Charakterystyka[]

  • Lech - "Taki sobie pod każdym względem" - szybszy od Rusa, wolniejszy od Czecha. Jego atak zabiera 1/3 życia przeciwnika.

Harold o Lechu:
  • Czech - "Szybki jak wiatr, słaby jak kisiel" - najszybszy z trójki. Jego atak zabiera 1/6 życia przeciwnika.

Harold o Czechu:
  • Rus - "Silny jak tur, wolny jak krowa" - najwolniejszy z trójki. Jego atak zabiera 1/2 życia przeciwnika.

Harold o Rusie:


Galeria postaci[]

Animacje[]